Fast ejendom

Fast ejendom

Vi rådgiver om samtlige aspekter vedrørende fast ejendom, og vores rådgivning baserer sig på et særdeles stort erfaringsgrundlag. Vi kender aktørerne på markedet og disse interesser, hvilket gør os i stand til at finde kommercielle løsninger med sagernes parter.

Vi har gennem en længere årrække håndteret sager vedrørende forskellige typer ejendomme, og vi har et særligt indgående kendskab til investeringsejendomme i drift eller under udvikling.

Vi bistår alle aktører på markedet og håndterer alle juridiske udfordringer, herunder blandt andet i relation til:

  • Køb og salg af fast ejendom
  • Projektudvikling
  • Erhvervslejeret og boliglejeret
  • Entrepriseret

Kontakt os

Jonatan Doost
Viggers

Advokat
Mob. +45 60 72 47 01
jv@viggerseriksen.com

Søren Overgaard
Eriksen

Advokat
Mob. +45 42 67 80 50
se@viggerseriksen.com