Vi er et advokatfirma, som yder dybt specialiseret rådgivning indenfor særligt udvalgte erhvervsretlige specialer.

Stor erfaring med komplekse sager

Viggers Eriksen er etableret af advokaterne Jonatan Doost Viggers og Søren Overgaard Eriksen. Vi har i en lang årrække arbejdet hos to af Danmarks største advokatkontorer, hvor vi har tilegnet os stor erfaring med håndtering af komplekse sager. Vi er i stand til at yde værdiskabende rådgivning og løse alt fra mindre, simple sager til større, komplekse sager med et kommercielt mindset.

Vores specialer

Transaktioner

Transaktioner er vores passion og kernen i vores forretning. Vi leverer resultater til gavn for vores klienter med baggrund i vores solide erfaring med forhandling og gennemførelse af transaktioner.

Selskabsret

Vi rådgiver bredt om samtlige aspekter af selskabsretten herunder i relation til blandt andet kapitalstruktur, omstruktureringer og kapitalejerforhold.

Fast ejendom

Vi rådgiver om en lang række forhold i forbindelse med fast ejendom, herunder blandt andet køb og salg af fast ejendom, projektudvikling og lejeret.

Kommercielle kontrakter

Vi har stor erfaring med rådgivning omkring diverse kommercielle kontrakter, herunder blandt andet leverandør-, distributions- og agentaftaler og samarbejdsaftaler, og rådgiver særligt i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af disse.

Konkurrenceret

Med velfunderet kendskab til de danske og europæiske konkurrenceregler, rådgiver vi om bredt om samtlige aspekter af konkurrenceretten.

German desk

Vi har stor erfaring med rådgivning inden for retsforhold med tilknytning til Tyskland, Østrig og Schweiz og taler og skriver flydende tysk.

I dybden med din virksomhed

EJENDOMSSELSKABER

Vi rådgiver ejendomsselskaber vedrørende de juridiske aspekter i forbindelse med transaktioner, projektudvikling og asset management. Vi har en dyb indsigt i branchen og kendskab til de forskellige aktører og deres interesser.

INDUSTRI- OG HANDELSVIRKSOMHEDER

Vores kendskab til industri- og handelsvirksomheder og deres juridiske udfordringer bygger på flere års erfaring, og vi rådgiver industri- og handelsvirksomheder i forbindelse med indgåelse af kontrakter, herunder blandt andet leverandør-, distributions- og agentaftaler, fortrolighedsaftaler, hensigtserklæringer og samarbejdsaftaler.

PRIVATE EQUITY OG FAMILY OFFICES

Vi har stor erfaring med gennemførelse af transaktioner og investeringer inden for Private Equity segmentet og Family Offices, herunder i forbindelse med tilkøb, opkøb af minoritetsposter og håndtering af exit.

Vores værdier

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for den tillid, som vores klienter viser os. Vi er altid bevidste om at yde værditilførende rådgivning og være på forkant med de sager, som vi løser.

Integritet

Vi holder, hvad vi lover og gør som vi siger. Ordentlighed og kvalitet er grundlaget for vores rådgivning.

Løsningsorienteret

Med højt specialiseret viden og en kommerciel indsigt søger vi at finde den bedste og mest effektive løsning for vores klienter.