German Desk

German Desk

Vi har stor erfaring med rådgivning inden for retsforhold med tilknytning til Tyskland, Østrig og Schweiz og taler og skriver flydende tysk. 

Derudover er vi via vores omfattende, professionelle netværk i stand til at etablere kontakt til den rigtige forbindelse i Tyskland, Østrig eller Schweiz med henblik på at sikre den mest effektive løsning for vores klient.

Inden for dansk-tyske retsforhold rådgiver vi særligt i relation til

  • Etablering i Tyskland, herunder stiftelse af datterselskab eller filial i Tyskland.
  • Virksomhedsoverdragelser med tilknytning til Tyskland, Østrig eller Schweiz.
  • Indgåelse og forhandling af tyske kontrakter eller kontrakter med tilknytning til Tyskland, Østrig eller Schweiz.
  • Tvisteløsning i forbindelse med aftaler underlagt tysk ret.

Kontakt os

Jonatan Doost
Viggers

Advokat
Mob. +45 60 72 47 01
jv@viggerseriksen.com

Søren Overgaard
Eriksen

Advokat
Mob. +45 42 67 80 50
se@viggerseriksen.com