Vi yder dybt specialiseret rådgivning indenfor særligt udvalgte erhvervsretlige specialer.

Vi har over en årrække tilegnet os stor erfaring og viden inden for transaktioner, selskabsret, fast ejendom, kommercielle kontrakter og konkurrenceret. Vi har bevidst valgt udelukkende at have fokus på disse områder for at sikre, at vi har den dybe indsigt, der er nødvendig for at yde den bedst mulige rådgivning. Vi ved, hvad der rører sig i markedet, og vi er i stand til at yde indsigtsfuld og værdiskabende rådgivning om netop disse emner. Kort sagt yder vi en rådgivning, der er blandt den bedste på markedet.

Transaktioner

Transaktioner er vores passion og kernen i vores forretning. Vi leverer resultater til gavn for vores klienter med baggrund i vores solide erfaring med forhandling og gennemførelse af transaktioner.

Selskabsret

Vi rådgiver bredt om samtlige aspekter af selskabsretten herunder i relation til blandt andet kapitalstruktur, omstruktureringer og kapitalejerforhold.

Fast ejendom

Vi rådgiver om en lang række forhold i forbindelse med fast ejendom, herunder blandt andet køb og salg af fast ejendom, projektudvikling og lejeret.

Kommercielle kontrakter

Vi har stor erfaring med rådgivning omkring diverse kommercielle kontrakter, herunder blandt andet leverandør-, distributions- og agentaftaler og samarbejdsaftaler, og rådgiver særligt i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af disse.

Konkurrenceret

Med velfunderet kendskab til de danske og europæiske konkurrenceregler, rådgiver vi om bredt om samtlige aspekter af konkurrenceretten.

German desk

Vi har stor erfaring med rådgivning inden for retsforhold med tilknytning til Tyskland, Østrig og Schweiz og taler og skriver flydende tysk.