Kommercielle kontrakter

Kommercielle kontrakter

Vi har stor erfaring med rådgivning omkring kommercielle kontrakter, herunder også internationale, og rådgiver særligt i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af blandt andet:

  • Fortrolighedsaftaler
  • Hensigtserklæringer og Term Sheets
  • Leverandør, distributions- og agentaftaler
  • Indkøbs- og rammeaftaler
  • Samarbejdsaftaler
  • Generelle forretningsbetingelser

Med vores mangeårige erfaring inden for kommercielle kontrakter kender vi ”best practice” og har et indgående kendskab til de forskellige kontraktvilkår, risikoafdækning og opmærksomhedspunkter i forbindelse med kontraktindgåelse eller opsigelse.

Med vores konkurrenceretlige ekspertise er vi derudover også i stand til at vurdere de konkurrenceretlige aspekter i kommercielle kontrakter herunder blandt andet i forhold til bindende videresalgspriser, eksklusivaftaler, konkurrenceklausuler og informationsudveksling.

Vores German Desk har indgående kendskab til forhandling af kommercielle kontrakter i relation til de tysksprogede lande Tyskland, Østrig og Schweiz.

Kontakt os

Jonatan Doost
Viggers

Advokat
Mob. +45 60 72 47 01
jv@viggerseriksen.com

Søren Overgaard
Eriksen

Advokat
Mob. +45 42 67 80 50
se@viggerseriksen.com