Konkurrenceret

Konkurrenceret

Med velfunderet kendskab til de danske og europæiske konkurrenceregler, rådgiver vi om bredt om samtlige aspekter af konkurrenceretten, herunder særligt i relation til:

  • Vertikale og horisontale, konkurrenceretlige begrænsninger.
  • Misbrug af dominerende stilling.
  • Generel konkurrenceretlig compliance, herunder complianceprogrammer og undervisning.
  • Håndtering af konkurrencesager ved Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceankenævnet samt de danske og europæiske domstole.
  • Fusionskontrol.

Vi har indgående erfaring med konkurrenceretlig rådgivning i forbindelse med transaktioner og kommercielle kontrakter, hvilket gør os i stand identificere eventuelle faldgruber og håndtere disse. 

Med en stadig større bevågenhed på konkurrencereglerne er det særligt vigtigt for virksomheder at have fokus på overholdelse af disse, og vi har stor erfaring med at bistå hermed. 

Kontakt os

Jonatan Doost
Viggers

Advokat
Mob. +45 60 72 47 01
jv@viggerseriksen.com

Søren Overgaard
Eriksen

Advokat
Mob. +45 42 67 80 50
se@viggerseriksen.com