3 hyppige faldgruber i transaktionsprocessen

Med voksende volatilitet på finansmarkederne er vigtigheden af at kunne sikre en effektiv og smidig transaktionsproces blevet større. Dette gælder uanset om transaktionen vedrører en virksomhed eller fast ejendom. Har markedet og forudsætninger for transaktionen ændret sig grundet en langsommelig og ineffektiv transaktionsproces, kan det i værste tilfælde medføre, at transaktionen falder fra hinanden.

Vi sætter derfor fokus på 3 hyppige faldgruber, som på baggrund af vores erfaring kan være årsag til, at transaktionsprocessen bliver ineffektiv.

Faldgruberne kan umiddelbart synes simple, men de er ofte overset, selvom de relativt let kan undgås.

1. MANGLENDE FORVENTNINGSAFSTEMNING AF TIDSPLANEN

Parterne kan have forskellige forventninger til, hvor hurtigt en transaktion skal gennemføres. Derfor vil det typisk lette transaktionsprocessen, hvis parterne allerede i den indledende fase udarbejder og afstemmer en tidsplan for transaktionen.

Når parterne afstemmer forventninger, skabes der en fælles forståelse for, hvornår de forskellige faser af transaktionen skal være gennemført. Parterne vil dermed arbejde mod et fælles mål. Det er vores erfaring, at dette sikrer en langt mere strømlinet proces, og særligt i tilfælde, hvor transaktionen har forskellige prioritet hos parterne, vil det være fordelagtigt at få afstemt en tidsplan.

Planlægningen bør være konkret og kan gennemføres ved at afsætte tid til de forskellige faser af transaktionen, som efter den indledende fase typisk består af følgende faser i denne rækkefølge:

  • etablering af datarum,
  • gennemførelse af due diligence,
  • forhandling og udarbejdelse af overdragelsesaftale og øvrige transaktionsdokumenter,
  • underskrift af transaktionsdokumenter (signing),
  • forberedelse af closing leverancer og gennemførelse af transaktionen (closing) og
  • post-closing.

Det er naturligvis vigtigt at være realistisk og afsætte den nødvendige tid til de forskellige faser af transaktionsprocessen for at undgå, at tidsplanen skrider.

2. UFYLDESTGØRENDE OG/ELLER USTRUKTURET DATARUM

Due diligence-fasen kan hurtigt blive en langtrukken affære og tage længere tid end forudsat, hvis datarummet ikke indeholder de nødvendige oplysninger, eller hvis datarummet ikke er struktureret hensigtsmæssigt.

Sælger bør derfor altid sørge for at etablere et struktureret datarum for at sikre, at datarummet bliver fyldestgørende. På den måde sikrer sælger, at alle væsentlige kontrakter og øvrige dokumenter af betydning fremlægges for køber.

For at imødekomme eventuelle ønsker fra køber på forhånd kan det i visse tilfælde være fordelagtigt at efterspørge en requestliste.

Hvis der etableres et fyldestgørende, struktureret datarum, bliver due diligence-fasen mere effektiv, da sælger undgår at skulle fremfinde dokumenter på bagkant. Hvis aftalen er betinget af, at køber gennemfører en tilfredsstillende due diligence, vil risikoen for krav om tidsfristforlængelse som følge af nye oplysninger desuden blive reduceret. Derudover betrygges køber i øvrigt ved, at der er styr på de juridiske forhold, og betydningen heraf skal bestemt ikke undervurderes. Transaktionens kompleksitet har naturligvis betydning for, hvor mange ressourcer der skal lægges i at etablere datarummet, men uanset transaktionens størrelse bør sælger forsøge at præsentere køber for et så overskueligt datarum som muligt.

3. UKLARE HENSIGTSERKLÆRINGER

Er der tale om en transaktion af en vis kompleksitet, er køber forholdsvis ny i markedet, eller er der forhold i targetselskabet, som parterne mest hensigtsmæssigt kan afklare ved en drøftelse, kan en Q&A-session imødegå disse situationer.

Anvendelse af letter of intent, head of terms eller lignende er især hensigtsmæssigt, hvis parterne ønsker at afstemme de grundlæggende transaktionsvilkår på skrift forud for en omfattende transaktionsproces.

Det er imidlertid vigtigt, at vilkårene i disse hensigtserklæringer er klare og tænkt ind i den sammenhæng, som der skal være i den endelige overdragelsesaftale.

Uklare eller manglende vilkår i hensigtserklæringer kan give anledning til meget besvær senere i transaktionsprocessen. I værste fald kan transaktionen falde fra hinanden, hvis parterne er uenige om forståelsen af de grundlæggende vilkår. Der kan derfor være god værdi i at lade en rådgiver bistå med forhandling og udarbejdelse af disse hensigtserklæringer.

Som hovedregel bør hensigtserklæringer indeholde de grundlæggende vilkår, herunder vilkår, som udgør ”deal breakers” for parterne. Dette inkluderer blandt andet eventuelle betingelser, overtagelsestidspunkt og oplysninger om købesummen, herunder størrelse, principperne for overdragelsesbalancen, reguleringsmekanismer og berigtigelsesmetode.

***

Hos Viggers Eriksen Advokatfirma er vi specialiserede i at rådgive om transaktioner, og vi bistår naturligvis gerne med at sikre en effektiv transaktionsproces.

Hvis du vil vide mere, finder du vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kontakt os

Jonatan Doost
Viggers

Advokat
Mob. +45 60 72 47 01
jv@viggerseriksen.com

Søren Overgaard
Eriksen

Advokat
Mob. +45 42 67 80 50
se@viggerseriksen.com