Knowledge

Konkurrenceret: Den nye gruppefritagelses-forordning (VBER) og onlinedistribution

Den nye gruppefritagelse åbner op for en række interessante værktøjer for producenter og leverandører til at styre deres online distributionskanaler – både i forhold til differentierede engrospriser, såkaldt ”dual-pricing”, og muligheden for at pålægge forhandlere særlige betingelser i relation til disses onlinesalg og onlineannoncering.

Udlejers muligheder ved erhvervslejers konkurs

Antallet af konkurser i Danmark er stigende, og udlejere oplever i højere grad end tidligere, at erhvervslejere går konkurs. Det rejser ofte spørgsmålet hos de berørte udlejere: Hvad er udlejers muligheder, hvis en erhvervslejer går konkurs?

3 hyppige faldgruber i transaktionsprocessen

Med voksende volatilitet på finansmarkederne er vigtigheden af at kunne sikre en effektiv og smidig transaktionsproces blevet større. Vi sætter derfor fokus på 3 hyppige faldgruber, som på baggrund af vores erfaring kan være årsag til, at transaktionsprocessen bliver ineffektiv. Faldgruberne kan umiddelbart synes simple, men de er ofte overset, selvom de relativt let kan undgås.